Rekultywacja w Gdańsku, Gdyni, Elblągu

Degradacja gruntu poprzez jego zanieczyszczenie toksycznymi odpadami nie jest procesem nieodwracalnym. Zastosowanie odpowiednich metod chemicznych, fizycznych czy biologicznych umożliwia neutralizację większości związków i pierwiastków oraz ich ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie. W efekcie ziemia może być ponownie zagospodarowana rolniczo lub przeznaczona na rekreacyjne tereny zielone. Oczyszczenie środowiska z toksyn oraz przywrócenie równowagi biologicznej nie zawsze jest proste i często wymaga czasu. Proces tej jest określany jako rekultywacja.

Obowiązek podejmowania takich działań naprawczych nakłada Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a precyzyjne zasady jego realizacji opisuje art. 20. Proces jest złożony i obejmuje kilka etapów i obejmuje:

  • prace o charakterze technicznym ? poprawę ukształtowania rzeźby terenu oraz warunków wodnych w celu osiągnięcia optymalnych warunków do prowadzenia nasadzeń, upraw rolnych czy też innej formy planowanego zagospodarowania,
  • prace o charakterze remediacyjnym ? detoksykację gruntu oraz zainicjowanie odradzania się gleby i warstwy glebotwórczej.
  • prace biotechniczne ? wykonywanie nasadzeń lub inne formy wprowadzania roślinności.

Rekultywacja na ostatnim etapie jest prowadzona zgodnie z zasadą: od roślin pionierskich po docelowe. Ma to na celu przygotowanie gleby pod bardziej wymagające gatunki przez zwiększenie w niej zwartości substancji odżywczych czy poprawę gospodarki wodnej.

Nasza działalność na zniszczonych obszarach obejmuje poprawę estetyki, przywrócenie zmienionym obszarom ich naturalnego krajobrazu oraz przygotowanie bazy do działalności rolniczej, budowlanej, leśnej lub rekreacyjnej. Rekultywacja to szereg działań naprawczych, których podejmujemy się w Elblągu, Warszawie, Gdyni, Sopocie i innych polskich miastach.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.