Badania gruntu

Zarówno przemysł, jak i gospodarstwa domowe każdego roku produkują miliony metrów sześciennych odpadów. Wiele spośród nich zawiera związki toksyczne dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Po dziesiątkach lat wydalania ich do gleby, wód i powietrza w społeczeństwie obudziła się świadomość ekologiczna, dzięki której coraz intensywniej podejmuje się działania naprawcze. Zanim jednak będzie możliwa remediacja ziemi czy wód gruntowych, jest niezbędne precyzyjne określenie rodzaju toksycznych substancji oraz ich stężenia z badanym środowisku. Tylko wówczas będzie możliwe zastosowanie metod czy preparatów, które pomogą je zneutralizować lub usunąć.

 

Wykrywanie obecności i stężeń związków ? metody

Do określania takich parametrów wykorzystujemy nowoczesne urządzenia pomiarowe. Pozwalają na wykrywanie konkretnych grup zanieczyszczeń, począwszy od metali ciężkich po węglowodory. Wykonujemy:

  • badania spektrometrem XRF ? urządzenie wykorzystuje metodę fluorescencji rentgenowskiej i jest przeznaczone do analizy skąłd pierwiastkowego próbek. Za jego pomocą możemy wykrywać obecność wielu pierwiastków, począwszy od berylu, a skończywszy na uranie. Spektrometr dokonuje też analizy ilościowej,
  • badania detektorem fotojonizacyjnym PID, które są wykonywane w celu wykrywania zawartości i stężeń LZO ? Lotnych Związków Organicznych ? w wodzie lub glebie. Wskazują na obecność m.in. rozpuszczalników chloropochodnych benzenu, toluenu, ksylenów i paliw.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.