Różnice między rekultywacją a rewitalizacją

Coraz więcej gmin i miast zwraca uwagę na możliwość wykorzystania różnych terenów, które są zaniedbane, a mogłyby w rozmaity sposób służyć potrzebom mieszkańców ? czy to jako tereny rekreacyjne, czy przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe bądź inne potrzeby. Wiele tego rodzajów miejsc, żeby mogło być ponownie wykorzystane, musi przejść rewitalizację lub rekultywację. Przyjrzyjmy się bliżej obu tym procesom i sprawdźmy, jakie są między nimi różnice.


Proces rekultywacji terenu

Rekultywacja to proces prowadzony na obszarach, które zostały zdegradowane za sprawą prowadzenia na nich działalności przemysłowej. Są to najczęściej miejsca po dawnych zakładach produkcyjnych, bazach przeładunkowych czy składowiska odpadów. W wielu przypadkach w grę wchodzą także miejsca, w których prowadzono wcześniej działalność związaną z hodowlą czy utylizacją zwierząt.

W rejonach wymagających rekultywacji mamy na ogół do czynienia z różnego rodzaju zanieczyszczeniami gleby lub wód gruntowych. Proces ich odzyskiwania musi więc obejmować w pierwszym rzędzie rozpoznanie, z jakim rodzajem zanieczyszczeń mamy do czynienia. Trzeba bowiem pamiętać, że niektóre substancje, mimo upływu lat mogą być wciąż niebezpieczne i stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Po ustaleniu rodzaju substancji, które występują na obszarze poddawanym rekultywacji, musi zostać przeprowadzona tzw. remediacja. Są to działania, które prowadzą do odseparowania materiałów niebezpiecznych i ich usunięcia. Właściwe postępowanie z glebą i wodą jest szczególnie ważne w przypadku, gdy tereny mają być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub choćby rekreacyjny zbiornik wodny.

Zakrojone na większą skalę prace rekultywacyjne były prowadzone np. na niektórych terenach pokopalnianych, które z powodzeniem udało się ponownie zagospodarować, pozbywając się z ich terenu wszystkich materiałów, które mogły stanowić potencjalne zagrożenie.


Rewitalizacja terenu

Celem prowadzenia rewitalizacji terenu jest jego ponowne zagospodarowanie. W grę wchodzą tu najczęściej tereny zaniedbane. Rewitalizacja jest pojęciem szerszym niż rekultywacja i odnosi się do całokształtu działań podejmowanych, by na danym terenie mogły być ponownie realizowane określone funkcje. Przeprowadzenie rekultywacji może być jednym z elementów działań rewitalizacyjnych. W ramach rekultywacji prowadzi się m.in. oczyszczenie gleb i wód na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Rewitalizacja terenu obejmuje zaś całość działań od przygotowania projektu po realizację całego założenia urbanistycznego.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.