Na czym polega rekultywacja gleb?

Czasy przemysłu ciężkiego, który na ogromną skalę tworzył trudne do zagospodarowania odpady, odeszły już niemal całkowicie do przeszłości. Kopalnie, huty czy stalownie są systematycznie wygaszane i likwidowane, a liczba innych zakładów, których funkcjonowanie zagraża otoczeniu, ciągle się zmniejsza. Wciąż jednak istnieje wiele pozostałości po niszczącej środowisko naturalne działalności człowieka w postaci zanieczyszczonej gleby i wód gruntowych. Na szczęście tego typu tereny są systematycznie likwidowane dzięki prowadzonej rekultywacji gleb i wód gruntowych. Miasta, gminy i prywatni inwestorzy na coraz większą skalę podejmują działania, które pozwalają na ponowne wykorzystanie zanieczyszczonych obszarów. Sprawdźmy, na czym polega proces rekultywacji gleby.


Czym jest rekultywacja?

Rekultywacja to działania, które mają doprowadzić do ponownego wykorzystania danego terenu. W ramach rekultywacji dąży się do przywrócenia danemu miejscu jego pierwotnej funkcji. Działania mogą mieć na celu przygotowanie określonego terenu do prowadzenia działalności rolniczej, ulokowania na nim inwestycji mieszkaniowej lub zagospodarowanie obszaru tak, by spełniał funkcje rekreacyjne lub wypoczynkowe.

W związku z rekultywacją prowadzi się działania zmierzające do oczyszczenia lub wymiany zanieczyszczonej gleby, odnowienia roślinności i ponownego przystosowania rzeźby terenu do potrzeb związanych z przewidzianym sposobem przyszłego użytkowania.


Remediacja

Prowadzenie rekultywacji musi wiązać się z usunięciem obecnych zanieczyszczeń. Do osiągnięcia tego celu są stosowane metody nazywane remediacją. Polegają one na wykonaniu serii zabiegów, za których sprawą gleba zostanie oczyszczona z substancji, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Istnieją różne metody postępowania prowadzące do pozbycia się zanieczyszczeń. Wykorzystuje się rozmaite substancje i procesy chemiczne, które mają zneutralizować działanie groźnych materiałów znajdujących się w glebie. Zastosowanie mogą mieć również metody fizyczne, obejmujące np. przesiewanie, płukanie, odparowywanie czy spalanie. W wielu przypadkach używa się również metod biologicznych ? specjalnych gatunków roślin lub mikroorganizmów w postaci rozmaitych szczepów bakterii, które rozkładają zanieczyszczenia na związki bezpieczne dla środowiska naturalnego.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.