Jak opracować plan remediacji?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że tereny, których są właścicielem, mogą się okazać zanieczyszczone. Zły stan gleby niestety występują bardzo często, szczególnie tam, gdzie zadziałała ręka człowieka, czyli na wszelkich terenach miejskich, a w szczególności przeznaczonych na przemysł. Jak sobie radzić z problemem? Jest na to jeden sposób ? remediacja.


Jak prawidłowo przeprowadzić remediację?

Aby prawidłowo przeprowadzić proces oczyszczania gruntu, należy mieć określony plan, który zawiera szczegółowe działania mające na celu poddanie gleby i wód gruntowych procesowi remediacji. Opracowując plan, warto mieć na uwadze, że sposób, w jaki należy przeprowadzić poszczególne etapy, określa rozporządzenie. Chcąc sprawdzić, czy ma się do czynienia z zanieczyszczeniem, należy przeprowadzać badania zgodnie z podanym podziałem i identyfikacją gruntu. O wystąpieniu zanieczyszczenia gleby informuje GDOŚ, chociaż samemu także można zlecić takie badanie. Do ich wykonania należy zaś użyć metod opisanych w dokumencie. Wyniki porównuje się z załącznikiem do rozporządzenia.

Po przeprowadzeniu wstępnych badań i określeniu, że remediacja będzie konieczna, można przystąpić do rozpisania szczegółów operacji, w skład której wchodzą:

  • opisanie terenu, na którym ma być przeprowadzona remediacja, w tym wskazanie nie tylko adresu, ale również numerów działek;
  • wskazanie określonych wcześniej właściwości gleby, w tym także pokrycia terenu roślinnością oraz wskazanie znajdujących się na nim budynków;
  • określenie, czy teren jest użytkowany przez ludzi, czy nie;
  • określenie rodzaju i ilości zanieczyszczeń w glebie, a także jej budowy geologicznej;
  • szczegółowe rozpisanie poszczególnych etapów remediacji ? w tym terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz metody, jaką będzie wykonane oczyszczenie;
  • określenie sposobu potwierdzenia wykonania zadania.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.