W jakich sytuacjach sporządzane są audyty środowiskowe?

Audyt środowiskowy potwierdza, że działalność jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi lub wskazuje, co należy poprawić. Dbanie o środowisko naturalne powinno być ważnym elementem życia każdego człowieka, ponieważ codziennie czerpiemy z jego zasobów.

 

Kto powinien przeprowadzić audyt środowiskowy?

Szczególnie zakłady przemysłowe muszą spełniać określone normy, ponieważ mają duży wpływ na otoczenie. Za niespełnienie odpowiednich wymogów grozi kara pieniężna. Audyt środowiskowy umożliwia sprawdzenie, czy zakład jest ekologiczny. Powinien wykonać go każdy przedsiębiorca, którego firma może wpływać na środowisko, gdy:

  • zajmuje się przetwarzaniem substancji toksycznych,
  • pracuje w dużym hałasie,
  • zajmuje się produkcją substancji toksycznych,
  • wprowadza do środowiska odpady i opakowania,
  • sprowadza lub produkuje urządzenia elektroniczne,
  • wytwarza sprzęt mechaniczny,
  • odpowiada za emisję różnego typu gazów do atmosfery,
  • magazynuje substancje chemiczne lub ropę naftową,
  • zajmuje się produkcją substancji toksycznych.

 

Jak wgląda audyt środowiskowy?

Audyt zazwyczaj jest bardzo złożony i zawiera analizę wielu zagadnień związanych z wpływem zakładu przemysłowego na środowisko.  Pod uwagę brane są kwestie ewidencjonowania odpadów, wymagane pozwolenia, transport oraz utylizacja. Również gleba może być zanieczyszczona wskutek wieloletniej działalności przemysłowej. Źródłem zanieczyszczeń są głównie niesprawne instalacje przemysłowe lub  nieprawidłowe składowanie różnych materiałów i odpadów.

Od pewnego czasu obwiązujące przepisy nakładają na inwestorów obowiązek oczyszczania gleby, na której ma być zlokalizowana inwestycja. Oczyszczanie gleby, czyli remediacja polega na wykonaniu serii zabiegów, dzięki którym z gleby zostają usunięte substancje, stanowiące zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Nasza firma oferuje badania gruntu spektrometrem XRF (metale) oraz detektorem PID LZO (węglowodory). Ponadto w skład audytu wchodzi bilans działalności, który ma na celu ustalenie skąd pobierana jest woda i gdzie trafiają ścieki.

Weryfikuje się pomiary odnośnie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz analizuje kwestię substancji niebezpiecznych wykorzystywanych i wytwarzanych na terenie zakładu. Ostatecznie porównane zostają wszystkie pomiary i na ich podstawie ustala się, w jakim stopniu przedsiębiorstwo przestrzega wymogów wynikających z ustaw.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.